24 July 2024, Wednesday
Religious Services

Mass Times

 

Saturday: 10 am and 6 pm anticipated Mass of Sunday.

Sunday 9.15 am and 12 noon

PLEASE NOTE: NO 10.30 a.m. IRISH MASS WILL TAKE PLACE IN JULY AND AUGUST

Monday to Friday: 10 am

Holy Days - Mass at 10 am and 1 pm. (Please check in Parish News section of our website for the changes in Mass times)
First Friday - 10 am 
DEVOTIONS:
will be held in the future

Confessions

Sacrament Of Penance (Confessions):
Will resume in the near future

(Please check in Parish News section of our website for changes)

Communal Celebration of Sacrament of Penance (Rite II):
As announced

Baptisms


Second Saturday of each Month at 12 noon.

One Month's Notice required.

Please contact the Parish Office in person for Arrangements.

Telephone 01-2804969.

Marriages and Funerals

By arrangement with the Priests of the Parish. Contact the Parish Office. 01-2804969 or the Priest on Duty.

Directions

If you are visiting St Michaels for any of these services kindly note we are serviced by the following bus routes - 111, 45A, 46A, 46N, 46X, 59, 63, 7, 75, 7A, 7N. We are a few minutes walk from Dun Laoghaire Dart Station.

ST. MICHAEL'S PARISH OFFICE

The Parish Office is open Monday to Friday from 10 a.m. to 12.30 p.m.

If you wish to contact the parish office please email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or telephone 01 280 4969.

 

 

Scoil Lorcáin - Registration Form for Sacraments of Penance and Communion.

Please find below the bilingual Registration Form for the Parents/Guardians in Scoil Lorcáin to register their children for the Sacraments of Penance and Communion in St. Michael's Parish. 

Scoil Lorcáin

Clarú do Shacraimint na hAithrí agus an Chomaoinigh
Sacrament of Communion and Penance Enrolment

Líon an fhoirm thíos más mian leat/libh do pháiste a chlarú sa chlár sacraiminte.

If you wish to enrol your child to the sacrament program / please fill in the form below.

Nílmid ach ag lorg uimhreacha faoi láthair - chomh luath agus a bheidh dátaí socruithe cuirfimid ar an eolas sibh.

We are just looking for numbers of candidates / as soon as dates are decided we will inform you.

 

Ríomhphost / email: ___________________________________________________________________

      

Ainm an pháiste / Child's name: _________________________________________________________

      

Múinteoir an pháiste / Child's teacher: ____________________________________________________

 

Ainm tuismitheora / caomhnóra/Parent's / Guardian's name: ______________________________________

 

Uimhir theagrnhála / Contact number: _____________________________________________

Má baisteadh do pháiste scríobh Paróiste an Bhaiste anseo:                                 

If your child was baptised write the name of the Parish in which he/she was baptised here:

_______________________________________________________________________________

Fógra dearbhú RGCS         Fógra príomháideachais

Úsáidfear an t-eolas atá san fhoirm seo chun teachtaireachtaí faoi aifrinn a chur_ar aghaidh agus chun áiseanna (fiseáin, cártaí oibre, obair ealaíne) a roinnt Ie tuismitheoirí, caomhnóirí agus páistí mar ullmhúchán don Chéad Chomaoineach agus don Chéad Fhaoistin, agus chun na sacraimintí a chlarú i dtaifead an pharóiste. Coiméadfar an t-eolas ar scairbhileog criptithe excel agus ní bheidh teacht air ach ag comhordaitheoir an pharóiste. Scriosfar an t-eolas ón bhfoirm seo chomh luath agus a bheidh an clár do na sacraimintí thuas críochnaithe agus cláraithe i gclár an pharóiste. Má baisteadh an páiste i bparóiste eile, cuirfear an t-eolas faoin gCéad Fhaoistin agus faoin gCéad Chomaoineach ach go dtí an Paróiste sin le cur sa chlár baiste.

Confirmation GDPR Notice/Privacy Notice

The information contained in this Form will be used to send reminders for Masses, as well as resource materials (online videos, art work and worksheets) for parents/guardians and children in preparation for Penance and Holy Communion and toregister tothe sacraments in the Parish records. The information will be retained on an encrypted Excel Spreadsheet on the parish computer and will be accessed by the Parish Sacramental co-ordinator only. The information submitted in this form will be destroyed once the programme for Penance and Communion has been completed and recorded in the Parish Register. The information in the Parish Register will be retained permanently. If Baptism was in a different parish, information on the above sacraments will be sent back tothat parish for inclusion in the Baptism Register.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Exposition of the Most Blessed

Sacrament: Tuesday to Friday after

10 a.m. Mass till 11.30 a.m.